foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

We wtorek 16 czerwca 42 ósmoklasistów rozpoczynie trzydniowy maraton egzaminacyjny.

Zaczynają o godz. 9:00 od języka polskiego (120 minut). W środę czas na matematykę (100 minut), w czwartek – język obcy (90 minut). Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 31 lipca. Tego dnia uczniowie otrzymają zaświadczenia o uzyskanym rezultacie.

Trzymamy kciuki i życzymy połamania piór!

(foto:pixabay)

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved