foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Trzech uczniów z naszej szkoły otrzymało wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2020 w kategorii Beniamin. Są to: Paweł Rudyk (klasa VB), Szymon Dawidowicz i Miłosz Mokrzycki (klasa VIA).

Konkurs odbył się w dwóch turach (próbny i rzeczywisty) nietypowo, bo zdalnie na platformie dzwonek.pl. Przebiegał od wtorku (02.06) do piątku (05.06). Wzięło w nim udział 16 osób z naszej szkoły (wzrost o 1 osobę w stosunku do roku ubiegłego). Gratulujemy wyróżnionym i opiekunowi p. Jolancie Zinko.

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved