foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W czerwcu planowaliśmy obchodzić Święto Szkoły. To właśnie w tym miesiącu, dokładnie 20 czerwca 2015r., odbyła się uroczystość nadania placówce imienia Ziemi Warmińskiej. Sama szkoła jest dużo starsza - liczy 74 lata (założona została po wojnie w 1946 r.).

Z powodu nauczania zdalnego nie możemy zrealizować zaplanowanych działań związanych ze świętowaniem. Chcemy jednak chociaż symbolicznie nawiązać do tego święta, dlatego

OGŁASZAMY KONKURS - krzyżówkę wiedzy o szkole i Warmii.

1. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Każdy uczeń naszej szkoły.

2. NA CZYM POLEGA KONKURS?

Należy rozwiązać krzyżówkę online na temat naszej szkoły i Warmii, a hasło główne przesłać jako wiadomość Librus do p. A. Szczepłockiej.

3. JAK DŁUGO TRWA KONKURS?
Odpowiedzi przyjmujemy od poniedziałku (15VI) do piątku (19VI) do godz. 15:00.

4. Jeszcze słówko o NAGRODACH:
Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi WYLOSOWANYCH zostanie 7 osób, które otrzymają KUPON NA PYSZNE LODY. Sponsorem nagród jest Pan Jan Tański. Dziękujemy!

Do dzieła!

LINK DO KONKURSU

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved