foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Pierwszoklasista Franciszek Machnowski (z piosenką „Papuga z dziobem na kłódkę”) znalazł się w gronie 30 finalistów Międzynarodowego Konkursu Piosenki i Tańca Online zorganizowanego przez Art Karnolsky Center w Bułgarii.

Kolejny etap, zgodnie z regulaminem konkursu, polega na oddaniu głosu przez finalistę na swojego faworyta. Franek oddał swój głos na Wiktorię Głodowską, która - tak jak on - doskonali swoje umiejętności w pracowni wokalnej Małgorzaty Habudy w Młodzieżowym Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim.

Finalista razem z rodzicami dziękuje wszystkim za dotychczasowe wsparcie w formie polubień na portalu Facebook. Ostateczny werdykt poznamy pod koniec czerwca.

Link (strona organizatora)

 

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved